042-13 37 00

Huvudrubriker

Verksamhetsåret 2020

Brottsofferstöd

Under verksamhetsåret 2020 har våra stödjare bistått 754 brottsutsatta, marginellt färre än 2019. Stödpersonerna har gett stöd till brottsutsatta genom samtal men även i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag.

Vittnesstöd

Under 2020 avgjorde Helsingborgs tingsrätt 3332 (3065) brottmål. Våra vittnesstödjare bistod under året 616 personer som antingen var målsägande, vittnen, anhöriga eller tilltalade. Den stora skillnaden jämfört med 2019 beror på att coronapandemin har gjort att vi under vissa perioder inte kunde ha bemanning på tingsrätten och bara i begränsad form kunnat ge vittnesstöd.

Statistik Helsingborg 2020.pdf

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.