042-13 37 00

Huvudrubriker

Verksamhetsåret 2019

Brottsofferstöd

Under verksamhetsåret har våra stödjare bistått 761 brottsutsatta. Stödpersonerna har gett stöd till brottsutsatta genom samtal men även i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag. Vi ger även stödinsatser på plats, via tolkförmedlingen, med tolkar till brottsutsatta på deras eget modersmål.

Vittnesstöd

Under 2019 avgjorde Helsingborgs tingsrätt 3065 brottmål. Våra vittnesstödjare bistod under året 1301 personer som antingen var målsägande, vittnen, anhöriga eller tilltalade.

Statistik Helsingborg 2019.pdf

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.