042-13 37 00

Huvudrubriker

Verksamhetsåret 2017

Brottsofferstöd

Under verksamhetsåret har våra stödjare bistått 625 brottsutsatta. Stödpersonerna har gett stöd till brottsutsatta genom samtal men även i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag. Vi ger även stödinsatser på plats, via tolkförmedlingen, med tolkar till brottsutsatta på deras eget modersmål.

Vittnesstöd

Under 2017 avgjorde Helsingborgs tingsrätt 2557 brottmål. Våra vittnesstödjare bistod under året 1050 personer som antingen var målsägande, vittnen, anhöriga eller tilltalade 

Statistik Helsingborg 2017.pdf

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.