042-13 37 00

Stärkt stöd till våldsutsatta

Varje dag söker i genomsnitt 51 kvinnor stöd hos Brottsofferjouren. Av dem har ungefär 15 utsatts för någon form av våldsbrott, 8 för våld i nära relation och 5 för sexualbrott. Det visar ny statistik från Brottsofferjouren Sverige som publiceras på Internationella Kvinnodagen. ≈

 

Brottsofferjouren ger stöd till våldsutsattaBrottsofferjouren arbetar sedan många år tillbaka för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Med hjälp av medel från Socialstyrelsen ger Brottsofferjouren Sverige stöd till lokala brottsofferjourer i deras kvinnofridsarbete. Vi verkar också på nationell nivå för att stärka samhällets stöd till våldsutsatta.

Under 2018 fick totalt 29 493 personer (18 656 kvinnor och 10837 män) stöd av Brottsofferjourens stödpersoner. En ökning sedan 2017 då stödpersonerna gav stöd till 25 446 personer (16 269 kvinnor och 9 177 män).

Antalet kvinnor som söker stöd hos Brottsofferjouren för våldsbrott och sexualbrott har också ökat. Av de 9 489 personer som sökte stöd under 2018 efter att de utsatts för någon form av våldsbrott (exempelvis misshandel, mordförsök eller rån) var 5 425 kvinnor. 2017 fick 8 432 personer stöd varav 4 931 var kvinnor.

När det gäller sexualbrott är de flesta som söker stöd kvinnor. Brottsofferjouren hade sammanlagt 1 976 ärenden inom gruppen sexualbrott under 2018. 1 800 hjälpsökande var kvinnor, 176 var män. Under 2017 sökte 1 552 personer stöd för sexualbrott, av dem var 1 543 kvinnor och 155 var män.

För varje ärende har den lokala brottsofferjouren möjlighet att uppge om det funnits särskilda omständigheter som exempelvis hatbrott, internetrelaterade brott eller våld i nära relation. Den i särklass vanligaste särskilda omständigheten är våld nära relation med totalt 3 687 ärenden. 3 091 av de utsatta var kvinnor och 596 män.

Läs mer i rapporten: Statistik 2018 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck

Vill du veta mer om vår statistik? Här hittar du alla rapporter för 2018

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.