042-13 37 00

Brottsofferjouren vill motverka hot och hat i samhällsdebatten

Hot och hat mot de som debatterar i samhället - det ska Brottsofferjouren motverka. Vi har fått 800 000 kronor av Kulturdepartementet för en utbildning som bland annat ska fokusera på följderna av att debattörer hotas och hatas. Denna kunskap kommer spridas!

Brottsofferjouren (BOJ) vill dra sitt strå till stacken och samverka mot hat och hot mot journalister och samhällsdebattörer. Till sin hjälp har de ett tillskott på 800 000 kronor.

Journalisten har tidigare berättat att Brottsofferjouren (BOJ) i Stockholm ansökt hos kulturdepartementet om 800 000 kronor, för att stärka stödet till samhällsdebattörer och opinionsbildare som är utsatta för hot och hat. Nu är det klart att de får pengarna som bland annat kommer gå till kompetensutveckling för BOJs nationella telefoncentral.

– Vi ska ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial som kan ge en bredare kompetensutveckling inom hela organisationen. Som komplement ska också två seminariedagar genomföras där vidareutbildningen ska fokusera på konsekvenser av hot och hat i det demokratiska samtalet, säger Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren.

Det är också viktigt är utbilda personalen i den befintliga lagstiftning samt den nya om olaga integritetsintrång, menar Eva Larsson. BOJ vill nu försöka nå ut Journalistförbundets medlemmar så att de aktivt kan ge sitt stöd.

– BOJ har erfarenheter och kompetens för att ge samtalsstöd, råd och vägledning. Vi kan också vara ett stöd för, under och efter rättsprocessen. Bland annat kan det vara viktigt att få stöd i att göra en polisanmälan, samt om det går vidare till rättegång. Brottsofferjouren kan också ge hjälp för att göra ansökan om brottsskadeersättning, berättar Eva Larsson.

Vad kan ni göra som inte andra aktörer, som normalt verkar inom medier, gör?

– Jag ser att vi kan vara ett komplement till mediers insatser. Framförallt är det viktigt med stöd till personer som verkar inom mindre medier som inte har möjlighet att själva ha en stödorganisation. Många utsatta samhällsdebattörer och opinionsbildare är dessutom ensamarbetande. Det är viktigt med samverkan. Jag ser ett stort värde i att få kontakter och samarbete med andra organisationer, exempelvis Journalistförbundet.

Så hur vänder vi utvecklingen med hat och hot mot journalister och förtroendevalda?

– För att vända utvecklingen är det viktigt att det sker ett gemensamt arbete i samhället. Brotten måste polisanmälas, och att fler av brotten leder till fällande domar. Rättsväsendet måste också få ökad kompetens angående denna brottslighet, det är viktigt att utsatta får stöd, och inte står helt ensamma för att de ska orka arbeta vidare med det demokratiska samtalet. (Klas Granström 19/7 2017)

https://www.journalisten.se/nyheter/vi-kan-vara-ett-komplement-till-mediers-insatser

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.