042-13 37 00

Brottsofferjouren Sverige välkomnar regeringens strategi mot våld i nära relation

Regeringen har nu presenterat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Brottsofferjouren Sverige välkomnar flera av förslagen.

Det är betydelsefullt att regeringen tar frågan om hedersrelaterat våld och förtryck på största allvar.
– Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Vi tillsätter därför en utredning om att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund, sa justitieminister Morgan Johansson när strategin presenterades på en presskonferens.

Brottsofferjouren Sverige är också glada över att regeringen lyfter Brottsofferjouren som en viktig del i arbetet mot våld i nära relation.
– Kvinnojouren gör ett fantastiskt arbete. Brottsofferjouren gör också det för många våldsutsatta kvinnor som behöver stöd för att klara bland annat rättegångssituationen, sa justitieminister Morgan Johansson.

Brottsofferjouren Sverige har under lång tid lyft frågan att våld i nära relation borde vara en obligatorisk del utbildningen för exempelvis alla blivande socionomer, lärare, jurister, läkare och övrig sjukvårds- och omsorgspersonal. Det är därför glädjande att en av åtgärderna i strategin är att regeringen tänker ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det bedöms mest angeläget.

– Människor som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt yrke måste ha kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka insatser som är effektivast. Därför ska detta ingå i undervisningen vid särskilt relevanta högskoleutbildningar, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen poängterade också att mäns delaktighet i jämställdhetsfrågor är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med den nya strategin ska jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar stärkas, bland annat vad gäller våldsprevention och hälsa. Särskilt fokus ska ligga på förebyggande insatser.


KORT OM REGERINGENS STRATEGI
Den jämställdhetspolitiska skrivelsen ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” består av politiska målsättningar, en organisation för genomförande och ett system för uppföljning. Dessutom ingår en Nationell strategi med ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet gäller 2017-2020. Läs mer på regeringen.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.