042-13 37 00

Huvudrubriker

Våld och förtryck i nära relationer

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill”.

(Per Isdal ”Meningen med våld” 2001)


Våld i nära relationer

Våld är alltid ett brott, även i en nära relation. Även om din partner endast är våldsam ibland är det inte något du ska tolerera. 
Det är aldrig okej att någon kränker eller kontrollerar dig, utövar hot om våld eller våld. En relation ska alltid bygga på ömsesidig respekt. Ingen har rätt att kränka dig eller bestämma över ditt liv, din tid eller din kropp. 


Att bli utsatt för hot eller våld av någon du har eller har haft ett förhållande med är kränkande och känsloladdat. Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt.

När en partner utövar hot om våld eller våld, begränsar eller kränker dig är det inte för att han/hon tappat kontrollen och inte vet vad han/hon gör. Våldet är i första hand ett medel för att utöva makt över dig. Genom ett våldsamt agerande vill våldsutövaren få dig att göra och bete dig så som han/hon vill. 


Våldsutövaren väljer alltid var, när och hur våldet ska utföras. Därför är det ingen irrationell handling som våldsutövaren inte kan styra över. 

Barn som lever i hem där den ene föräldern är våldsam mot den andre är nästan alltid medvetna om vad som händer, även om föräldrarna ofta inte vill se det. 


För barnen är våldet ett trauma och de tar alltid skada av att leva i en våldsam miljö.


Lever du i en våldsam relation och det finns barn i familjen måste du allvarligt överväga att söka hjälp. 


Att lämna en våldsam relation

Det är av många olika skäl mycket svårt att lämna en destruktiv och våldsam relation. Förutom våldet och kontrollen finns det ofta också kärlek i förhållandet. Den våldsamme partnern växlar mellan att ge värme och ömhet och att utöva hot och våld. 


Den som utsätts för våld och kränkningar väljer att fokusera på det positiva och kärleksfulla i relationen och förnekar eller förminskar kränkningarna och våldet. Våldet blir så småningom ett normalt inslag i vardagen. I värsta fall har våldet blivit så "normaliserat" att det accepteras och försvaras av den utsatte. Den som utsätts för våld och kränkningar tenderar med tiden också att ta på sig skulden till den våldsamma situationen, det blir den utsattes fel att kränkningarna och våldet utövas. 


Många gånger är det svårt att lämna relationen på grund av rädsla för vad som då kommer att hända. Kommer våldet att fortsätta och till och med kanske bli värre? Finns det risk för livet? Vad kommer att hända med barnen? Den våldsutsatte kan känna osäkerhet för ifall han/hon klarar av ett liv i ensamhet och med eget ansvar för barnen, ekonomin och så vidare. Den utsatte mår ofta psykiskt dåligt och har dåligt självförtroendet och låg självkänslan.

Våld i samkönade parrelationer
Även i samkönade parrelationer kan man utsättas för våld, hot och/eller kränkande behandling av sin partner. En kvinna kan bli slagen av en annan kvinna, en man av en annan man, och en transperson av sin partner.

Hatbrott
Hatbrott är brott som drabbar dig utifrån att någon hatar och fördömer ditt sätt att vara dig själv. Som hbt-person är risken större att man blir utsatt utifrån att man är normbrytande och inte följer majoritetens förväntningar.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersproblematik kan också drabba hbt-personer oavsett ålder och kön. Det är något som kan förekomma i alla slags familjer oberoende av kultur, religion eller tradition.
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.