042-13 37 00

Huvudrubriker

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt flickor men också pojkar, vuxna kvinnor och män som anses kränka sin familjs heder. Våldet kan vara av psykologisk, social eller fysisk karaktär.
 
Hedersbrott är kopplat till uppfattningar om kön och sexualitet. Att bryta mot gruppens normer kring detta kan utgöra grunden för till exempel trakasserier, misshandel, hot och social uteslutning. 

Hedersrelaterat våld strider mot svensk lag liksom mot barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

Vad betyder hedersbegreppet? 

Förövarna som utför hedersrelaterat våld, kontroll och förtryck rättfärdigar sina handlingar genom att hänvisa till hedern. 

Hedersbegreppet innebär att varje individs beteende påverkar hela familjens, släktens eller gruppens rykte och heder. Vissa regler måste följas för att behålla hedern. Om en person har brutit mot gruppens normer och i och med det vanärat gruppen så upplevs hela gruppen ha utsatts för skam. En hel familj kan få dåligt rykte om någon i familjen till exempel har sex utanför äktenskapet. Det kan innebära sociala konsekvenser för familjen. Det en individ gör påverkar hela gruppen. 
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.