042-13 37 00

Huvudrubriker

Barn som upplever våld

I många fall där det förekommer partnervåld finns barn i familjen. Dessa barn ser och hör våldet, oavsett vad de vuxna tror. Rädda Barnen uppskattar att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Dessa barn löper också stor risk att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp.

Våldets konsekvenser

Att uppleva våld som barn eller ungdom kan ge svåra konsekvenser.  
Barn och unga som upplevt våld vittnar ofta om oro och ångest. Det är vanligt att deras självkänsla påverkas negativt och många försöker dölja våldet för utomstående.
 
Barn som upplever våld kan vara rädda för att husdjur ska skadas eller känna ansvar för att ta hand om och skydda yngre syskon.  De kan oroa sig för att den förälder som utsätts för våld och kränkningar ska dö, faktiskt ska slås ihjäl. Det är inte ovanligt att de också är arga på den förälder som blir misshandlad. Men de kan också oroa sig för att pappan, som i de allra flesta fall är den som slår, ska hamna i fängelse. Barnen behöver hjälp med att hantera känslorna av ilska och rädsla, sorg, oro och otrygghet. De behöver också få lära sig hur man kan hantera konflikter och upprörda känslor utan våld.

Barn som bevittnar våld är brottsoffer

Barn som bevittnar våld är enligt lag brottsoffer. De har rätt till stöd och hjälp och brottsskadeersättning från staten. Barn som upplevt våld räknas dock inte som målsägande idag. Det är en fråga som Brottsofferjouren arbetar aktivt för att få ändring på. Om du är orolig för ett barn bör du anmäla det till socialtjänsten. 

Se barnen

Brottsofferjouren Sverige är tillsammans med produktionsbolaget Film and Tell och flera andra organisatiopner med i projektet SE BARNEN - ett initiativ i kampen för att inget barn ska behöva uppleva våld i nära realtion. För att lyfta frågan har två filmer tagit fram, My life my lesson och Say Something i regi av Åsa Ekman. Bägge filmerna har vunnit tv-priset Krsitallen i kategorin bästa dokumentärprogram. SE BARNENS mål är att synliggöra barnen som upplever våld, att stärka barnens rättsliga status och att visa på behovet av stärkt stöd till banren. 
Läs mer om SE BARNEN

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.