042-13 37 00

Huvudrubriker

Brottsofferstöd

Har du blivit utsatt för brott?
De allra flesta upplever det som både skrämmande och kränkande att bli utsatt för brott. Det är en normal reaktion. Det är inte typen av brott som avgör behovet av hjälp, den enskilda människan reagerar utifrån sin egen livssituation. Både psykiska och fysiska reaktioner kan följa av ett brott.


Ett komplement till samhällets hjälpinsatser
Det är viktigt att den som drabbats erbjuds en förstående medmänniska att tala med. En brottsofferjour består av ett antal ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd som genomgått en fastställd grundutbildning. Stödpersonernas huvudsakliga uppgift är att lyssna och ge medmänskligt stöd och att upprätthålla kontakten med brottsoffret så länge det behövs.

Vi erbjuder:

• tid att lyssna
• råd och stöd
• hjälp i kontakten med myndigheter
• stöd i samband med rättegång
• någon att tala med som förstår din situation

Lokala brottsofferjourer finns på över 70 orter i landet och är anslutna till Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjourerna är politiskt och religiöst obundna. Verksamheten finansieras av bidrag från kommuner, Brottsoffermyndigheten, sponsorer, medlemsavgifter, kyrkor m.fl.


Hjälpen är kostnadsfri och stödpersonerna arbetar under tysthetslöfte.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.