042-13 37 00

Huvudrubriker

Internationella Brottsofferdagen 2021

 

Brottsofferdagen 2021: För en tryggare vittneskultur.

I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att i princip alla kan bli skyldiga att inställa sig när det är dags för rättegång och vittna under ed. Trygga vittnen utgör grunden för vår rättsprocess och således våra demokratiska principer. Men vad händer när vittnen hotas och skräms till tystnad?

Brottsofferjouren Sverige verkar för att ge stöd och trygghet till brottsoffer, vittnen och anhöriga och ser att det finns mycket kvar att göra för att säkerställa rättssäkerheten. Vi anser att samhällsdebatten ofta stannar vid politiska åtgärder för vittnen i mål rörande organiserad brottslighet. När det gäller att förbättra den övergripande vittneskulturen finns det dock mycket mer att göra. Hur kan vi möta och stötta alla vittnen för att på bästa sätt motverka tystnadskulturen? Hur kan ett tidigt stöd göra skillnad för vittnen? Vilka initiativ behövs från samhället för att trygga vittnen?

Till Internationella Brottsofferdagen i år har vi bjudit in politiker Fredrik Lundh-Sammeli (S) och Johan Forssell (M) för att lyfta och debattera dessa frågor, under ledning av moderator Åsa Erlandsson. Vi välkomnar också mamman till Nimo från det uppmärksammade fallet i Svenska Dagbladet förra året. Fallet Nimo är ett tydligt exempel på hur den rådande vittneskulturen inte bara drabbar enskilda vittnen, utan även deras familj och vänner. Deltar gör även vår vittnesstödssamordnare vid Stockholms tingsrätt, Malin Bengtsson, för en viktig inblick i vad som idag saknas för att fler ska känna sig trygga i att vittna och hur vi arbetar för att förbättra detta.

IBD – Inbjudan

IBD_inbjudanPDF4.24MB
Ladda ner

IBD – Program

IBD_ProgramPDF235.87KB
Ladda ner
 

Om eventet

 

Tid: Måndag den 22 februari kl. 15.00-17.00

 

Plats: Brottsofferjouren Sveriges Youtube-kanal

 

Medverkande:

 

Fredrik Lundh-Sammeli (S), ordförande i Justitieutskottet

 

Johan Forsell (M), rättspolitisk talesperson

 

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

 

Malin Bengtsson, vittnesstödssamordnare Stockholms tingsrätt

 

Mamman i fallet Nimo

 

Åsa Erlandsson (moderator)

 

Anders NylénVerksamhetsutvecklare utbildning
08-550 486 03Kontakta via e-post

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.